SUPERFOSFAT PYLISTY
Nawóz WE, pylisty, typ A.2.2a.
Superfosfat prosty P (Ca, S) 17-(24-30)