SÓL POTASOWA
                                          Nawóz WE, typ A.3.3.
                                       granulowany, z chlorkiem potasu