LUBOPLON WAPNIOWO-MAGNEZOWY
                                   27 CaO-16 MgO               
                                   granulowany
                                   Decyzja MRiRW nr 206b/14 i nr 206a/13
  • Poprawia zaopatrzenie roślin w składniki drugoplanowe - wapń, magnez i siarkę
  • Stymuluje plonotwórcze działanie azotu
  • Zmniejsza podatność roślin na czynniki patogeniczne
  • Poprawia właściwości fizykochemiczne gleby