LUBOFOS BEZCHLORKOWY 3,5-10-15
Nawóz WE, granulowany, typ B.1.1.
NAWÓZ NPK (Ca, Mg, S) 3,5-10-15-(2-2,5-27,5), składnik fosforowy: fosforyt miękki