LUBOFOSKA 3,5-10-20
Nawóz WE, granulowany, typ B.1.1.
NAWÓZ NPK (Ca,S) 3,5-10-20- (12,5-25,5)
  • do nawożenia wszystkich roślin uprawnych
  • może być stosowany w warunkach silnego deficytu fosforu w glebie
  • dzięki rozbudowie nowej linii technologicznej o moduł suszenia, lubofoski oraz superfosfaty nie zbrylają się i nie pylą