tel. 43 821 53 90    fax 43 821 56 08      

Witamy

Firma AGROSKŁAD

z siedzibą w Szadku. Firma działa na rynku od wielu lat. W 2009 roku po małych przekształceniach przybrała nazwę Agroskład Szadek.

                             Więcej


 • Nazwa handlowa: PULGRAN®
 • Nazwa chemiczna: Mocznik
 • Jednostka: Grupa Azoty Puławy

Opis produktu

PULGRAN® to nowoczesny nawóz azotowy w postaci białych półsferycznych pastylek bez widocznych zanieczyszczeń mechanicznych otrzymywanych na rotoformerach.

Zawartość azotu w formie amidowej (N): 46% 
Zawartość biuretu: nie więcej niż 1,2%
Skład ziarnowy: 3-5 mm, min. 90%.

Przeznaczenie i stosowanie

PULGRAN® jest nawozem uniwersalnym przeznaczonym do stosowania pod wszystkie rośliny uprawy polowej, użytki zielone, rośliny warzywnicze, kwiatowe, drzewa i krzewy owocowe i ozdobne oraz trawniki. Nadaje się do stosowania na wszystkich glebach, z wyjątkiem gleb bardzo kwaśnych, zasadowych lub świeżo zwapnowanych.

Jednorazowa dawka mocznika PULGRAN® nie powinna przekraczać 250 kg/ha.

Produkt Premium – dla wymagających i innowacyjnych rolników. Wyjątkowo przydatny podczas aplikacji rozsiewaczami nawozów o dużej szerokości roboczej. Przy prawidłowym kącie ustawienia łopatek i prawidłowym usytuowaniu punktu zasypu, możliwy rozsiew w granicach 24 – 36 metrów.
PULGRAN® nie wykazuje wad w trakcie procesu rozsiewu rozsiewaczami odśrodkowymi i nie powoduje zapychania aparatów wysiewających.

Korzyści zastosowania

 • Większe granule w stosunku do mocznika tradycyjnego umożliwiające łatwiejsze mieszanie z nawozami o podobnym uziarnieniu i gęstości nasypowej.
 • Do użytkowania przedsiewnego i pogłównego.
 • Idealny do rozsiewu przy szerokich ścieżkach technologicznych.
 • Większa szerokość rozrzutu w porównaniu do tradycyjnie granulowanego mocznika (wg badań Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych w Poznaniu).
 • Równomierny rozsiew na powierzchni pola.

Pakowanie i transport

PULGRAN® oferowany jest w:
 • workach polietylenowych o pojemności 25 kg netto
 • kontenerach elastycznych typu big-bag z jednym uchem i wkładką polietylenową o pojemności 500 kg oraz 600 kg netto
 • kontenerach elastycznych typu big-bag z czterema uszami o poj. 500 kg oraz 600 kg netto
 • luzem w wagonach lub samochodach
 • Przewozić krytymi środkami transportu. Produkt nie podlega przepisom RID oraz ADR.

Przechowywanie

Przechowywać w czystych i suchych budynkach magazynowych lub pod wiatami w stosach:  
 • worki polietylenowe 25 kg - 12 warstw,
 • big-bagi do 500 kg - 3 warstwy,
 • big-bagi powyżej 500 kg - 2 warstwy.
 • PULGRAN® mocznik luzem przechowywać w pryzmach w zadaszonych magazynach.

Szczegóły użytkowania, zabezpieczania i przechowywania produktu na opakowaniu.