LUBOFOS 12
Nawóz WE, granulowany, typ B.4
NAWÓZ PK (Ca, Mg, S) 12-20- (2-4,5-6), zawierający składnik fosforowy: fosforyt miękki
(English) MRiRW nr 162/06
  • posiada zarówno szybko, jak i wolno działające formy fosforu
  • do nawożenia wszystkich roślin uprawnych
  • szczególnie zalecany pod uprawę roślin okopowych i zbóż
  • zawiera makro i mikroelementy